Người dân đặt hoa hồng trắng trước Bệnh viện Quân y 268 tưởng niệm 13 liệt sỹ

Thứ bảy, 17:55, 17/10/2020
ndncraft.com - Người dân đến đặt hoa hồng trắng trước cổng Bệnh viện Quân y 268 tưởng niệm 13 liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Hải Sơn - Quang Huy/ndncraft.com